Tietosuojaseloste

Orimattilan karate ry.

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

1) Rekisterinpitäjä

Nimi: Orimattilan karate ry.
Osoite: Siilinpolku 4 16300 Orimattila

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kirsi Koivisto
Osoite/puh/email: Siilinpolku 4 16300 Orimattila, kikkakoivisto@hotmail.com, 0407172975

3) Rekisterin nimi

Orimattilan Karate ry:n jäsenrekisteri

4) Rekisterin kuvaus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon keretään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  • Nimi, syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Alaikäisiltä harrastajilta huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Suomen karateliiton karatepassinumero sekä vyöarvojen suorittamispäivät.

5) Henkilötietojen käsittely ja käyttö

TIETOJEN KÄYTTÖ

Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-,  kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia).

6) Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Orimattilan Karate ry:n rahastonhoitaja Sami Lilja.  Jäsenrekisteri säilytetään sähköisesti.

Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, jolla on pääsy rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin.

7) Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

8) Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.